26 september 2022: ALV Buurtvereniging

Dinsdagavond 10 mei 2022 stond de (eerste) algemene ledenvergadering gepland. Door omstandigheden is deze niet doorgegaan. Op maandag 26 september 2022 zal alsnog de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Op de vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over de financiële zaken van 2021. En met jullie goedvinden, zal het bestuur zich weer inzetten voor onze buurt.

Locatie: Koningskerk, Stieltjesstraat 30, 3071 JX Rotterdam (tegenover Villa Zebra)
Tijd: 19:30 uur
Opgeven: niet verplicht, maar wel graag via secretaris@hethefkwartier.nl