Skip to content

Over onze buurtvereniging

Ons doel

De buurtvereniging heeft als doel het bevorderen van de saamhorigheid en sociale contacten tussen de (nabije) bewoners van de buurt Het Hefkwartier, het organiseren van activiteiten en het behartigen van de belangen van haar leden bij de gemeente Rotterdam en andere partijen in de buurt en/of omliggende wijken. 

De Buurtvereniging Het Hefkwartier is opgericht op 13 april 2021. Uiteraard zijn de statuten ook beschikbaar. Deze vind je hier.

Statuten zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging, die in de notarieel verleden akte zijn gevat.

Statuten 

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels, ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. 

Het huishoudelijk reglement is nog in bewerking.

Lidmaatschap Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is voorbehouden aan bewoners van de wijk Het Hefkwartier en omvat (delen van) de volgende straten: Nassaustraat, Nassaukade, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Tapstraat, Bottelaarstraat en Brouwhuisstraat.

Bewoners van de omliggende wijken kunnen wel vriend worden van de vereniging. Je bent dan wel betrokken, maar je hebt geen stemrecht.

Wil je lid worden? Geef je gegevens dan op via de volgende pagina.

Sponsorvrienden Sponsorvrienden

De evenementen die we organiseren kosten geld. Materialen die gehuurd worden moeten, door wet en regelgeving, aan steeds meer eisen voldoen. Over het algemeen betekent dat hogere kosten. Deze kosten worden deels betaald uit het lidmaatschap van onze leden.

Maar met uw sponsorbijdrage kunnen wij meer organiseren.
HK20VL01_2

Sponsorpakket 1: HEF-supporter

Voor een bedrag tot € 200,00 bent u supporter en wordt uw bedrijfsnaam genoemd in onze nieuwsbrief en in het openingspraatje bij de activiteit.

Sponsorpakket 2: HEF-sponsor

Voor een bedrag van € 200,00 tot € 500,00 kunt u meedoen als sponsor. Naast de vermelding van uw naam in onze nieuwsbrief en het openingspraatje van de activiteit zullen we tijdens de buitenactiviteiten een vlag van uw firma trots laten wapperen.

Sponsorpakket 3: HEF-vriend

Voor een bedrag van € 500,00 tot € 750,00 wordt uw naam in élke nieuwsbrief genoemd en bij elke activiteit vol trots genoemd in het openingspraatje. De vlag met uw logo hangt bij elke activiteit buiten.

Ook staat uw logo dan het gehele jaar op onze website.

Sponsorpakket 4: HEF-familie

Voor een bedrag vanaf € 750,00 wordt uw naam in élke nieuwsbrief genoemd en bij elke activiteit vol trots genoemd in het openingspraatje. De vlag met uw logo hangt bij elke activiteit buiten. En we bedrukken de koffiebekers met uw logo.

Ook staat uw logo dan het gehele jaar op onze website.

deHEF-copyright-gerbertpaanstra

Het bestuur Het bestuur

Jan van Keulen

voorzitter
jan.vankeulen@hethefkwartier.nl

Andreas Cappel

andreas.cappel@hethefkwartier.nl

Sibel Kilinç

sibel.kilinc@hethefkwartier.nl

Jasmijn Koning

secretaris jasmijn.koning@hethefkwartier.nl

Richard Stormezand

richard.stormezand@hethefkwartier.nl

Benno Richters

penningmeester benno.richters@hethefkwartier.nl

Rick Harms

rick.harms@hethefkwartier.nl